Afrek Pírata í Reykjavíkurborg

Hér er hugmyndin að lista upp árangur Pírata; til að almennur félagsmaður geti séð hvað hefur náðst fram. Hægt er þá að grípa í það til að sýna fram á mikilvægi okkar fyrir pólitíkina. Þessi atriði hafa komið fram í rifrildum á samfélagsmiðlum og sums staðar annars staðar en ekki skipulega og ekki þar sem það er aðgengilegt og þar sem hægt er að ganga að því og nota í rökræðum, frá staðfestum og áreiðanlegum aðilum.

(Höfum þetta stutt og hnitmiðað)

Píratar eru með fulltrúa í Borgarstjórn Reykjavíkur, í Kópavogi og síðan ítök á nokkrum öðrum stöðum og svo á Alþingi. Það er verið að vinna sigra ótt og títt.

Kannski er rétt að hafa allt á einum stað eða að samsskonar síður verði fyrir Kópavog, Selfoss, Alþingi og aðra staði þar sem Píratar hafa náð að setja mark sitt. Sem sagt upptalning á því sem fulltrúar okkar hafa unnið að og náð fram.

Hér fyrir neðan er sem sagt Reykjavíkurplássið:

4 Likes

Við getum náttúrulega ekki látið þetta sitja autt lengi :stuck_out_tongue:

En það er viðbúið að við setjum þetta inn bút og bút í einu. Og svo það komi fram, þá er sumt sem við teljum okkur til tekna sem ég gæti alveg trúað að í einhverjum tilfellum finnist samstarfsflokkunum þau eiga alveg jafn mikið (og það er líka viðbúið að það er ekkert gaman að samþykkja að vera með í einhverju sem er gott án þess að fá neitt kredit fyrir það heldur). Margt af þessu verður óneitanlega eitthvað sem bara, meirihlutinn sammældist um að gera.

Ég er soldið með velferðarmálin í hausnum, svo ég nefni nokkur þeirra stuttlega.

Við rýmkuðum töluvert kröfur til að geta fengið námsstyrk til framfærslu, aldurshámark afnumið og kröfur um hvernig nám væri hæft voru rýmkaðar.

Við tryggjum börnum foreldra á fjárhagsaðstoð leikskólavist í 8 tíma á dag, eða pláss á frístundaheimili með grunnskóla, í báðum tilfellum með mat og síðdegishressingu, endurgjaldslaust.

Við rýmkum reglur um stuðning vegna sérfræðiþjónustu og sérstakra aðstæðna, vegna útfara og húsbúnaðar. og við drögum úr skerðingum í fyrsta mánuði vegna fólks sem er að koma úr endurhæfingu og slíkt.

Við fórum rýmri leið en ráðuneytið krafðist þegar reglum um sérstakan húsnæðisstuðning var breytt, til þess að viss hópur með lágar tekjur lenti ekki í lækkun.

Árið 2019 voru upphæðir fjárhagsstuðings til framfærslu hækkaðar töluvert umfram venjulega vísitöluhækkun, eða um 6%

Við höfum innleitt aðferðafræði skaðaminnkunar í velferðarkerfi borgarinnar, komið á laggirnar housing first úrræði, fjölgað húsum og eflt mjög vettvangs- og ráðgjafarteymið sem heldur utan um það.

Við höfum hækkað töluvert framlög til barnaverndar Reykjavíkur, tvisvar.

Við höfum opnað húsnæði fyrir konur með geð- og fíknivanda.

Við höfum opnað nýtt gistiskýli fyrir fólk sem glímir við heimilisleysi.

Við erum á góðri leið með að ná markmiði um að fjölga íbúðum félagsbústaða um 600 á kjörtímabilinu og það hefur gengið vel að hraða uppbyggingu íbúða almennt.

Núna er það reglan hjá borginni að á nýjum uppbyggingarsvæðum að 25% af íbúðum fari til óhagnaðardrifinna félaga, svosem samtökum stúdenta, aldraðra, öryrkja eða annarra leigufélaga.

Biðlisti eftir félagslegu húsnæði hefur styst úr 974 í júní 2018 niður í 457 í mars 2021

Ég kem aftur seinna og bæti meiru við.

2 Likes

Var ekki hægt að hækk fjárhagsaðstoðina til foreldra sem þessu nemur, og leyfa þeim sjálfum að meta hve langa viðveru börn þeirra þurfi á leikskóla eða frístundaheimili?

Þetta snýst um réttindi barnanna til ákveðinnar þjónustu burt séð frá aðstæðum foreldra þeirra eða fjárhag, ekki réttindi foreldranna.

Bæti því við að það er búið að vera verklag að ‘redda þessu’ núna í nokkur ár, að börnin eigi ekki að fara á mis við þjónustuna, en foreldrar höfðu þá þurft að sækja um að fá gjaldið greitt af velferðarsviði og það var allur gangur á hvort þau gerðu það, eða vissu að það væri hægt, svo þetta snýst að miklu leiti líka bara um að gera augljóst og aðgengilegt að fá eitthvað sem var svona, tæknilega hægt, en soldið flókið, að fá áður.

2 Likes

Mér finnst Dýraþjónusta Reykjavíkurborgar mikið afrek. Píratar í Reykjavík settu þetta á stefnuskrá, vöktu athygli fyrir þessa sérstöðu í kosningabaráttunni, náðu þessu svo í meirihlutasáttmála og núna er þetta komið til framkvæmdar. Skýrt dæmi um hvernig er hægt að greina vanda, koma með lausn og innleiða hana.

1 Like

Píratar í borgarstjórn (Dóra Björt, Alexandra Briem ofl.) hafa afhjúpað og skýrt út hversu óheiðarlegur Sjálfstæðisflokkur er

 • Undirstrikað hefur verið að Sjálfstæðisflokknum er ekki treystandi fyrir styrkri fjármálastjórn.

 • Afhjúpað hefur verið að Sjálfstæðisflokkurinn leggur allt í sölurnar til að láta líta þannig út að hann sé treystandi fyrir fjármálum sveitarfélaga en Sjálfstæðisflokknum er ekki treystandi fyrir fjármálum sveitarfélaga.

 • Andstætt því sem Sjálfstæðisflokkurinn segir þá eru flestir aðrir hæfari til að fara með fjármál fyrir sveitarfélögin.

 • Fram hefur komið að stjórn Sjálfstæðisflokksins og framkoma er ekki ábyrg ekki heiðarleg og ekki góð.

 • Fram hefur komið að Sjálfstæðisflokkurinn vill frekar jákvæða niðurstöðu í Excel frekar en að líf fólks, atvinnustig eða efnahagsástand samfélagsins sé gott.

 • Sjálfstæðisflokkurinn vill halda að sér höndum í kreppum eða heimsfaraldri og láta hluti og málefnin drabbast niður eins og gert var eftir kreppuna 2008, vill fara í grimman niðurskurð.

 • Hvernig Sjálfstæðisflokkurinn vill vinna er óábyrgt;

  • halda að sér höndum og þar með skapa gríðarlega viðhaldsþörf síðar. Það er óábyrgt.
  • Sitja með hendur í skauti frekar en að fjárfesta í þágu efnahagslífs og atvinnuástands. Það er óábyrgt.
  • Að skila hagnaði með því að halda að sér höndum í einu mesta atvinnuleysi sem þekkst hefur. Það er óábyrgt.
  • Að láta velferð fólks sitja á hakanum fyrir aðeins betri stöðu í Excel skjali. Það er óábyrgt og alger vitleysa.
  • Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir spillingu og sérhagsmunagæslu og er sama um velferð einstaklinga. Það er óábyrgt
  • Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir að gata kerfið til að eignir og fjármunir geti lekið í vasa útvaldra aðila.
  • Þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við völd veldur hann venjulega skaða.
2 Likes

Þetta er örugglega heilmikil afrek Xandra en án samhengis þá get ég ómögulega vitað hvað framlag einhvert og opnun gistiskýlis þýðir. Sem nörd kíkti ég á Reykjavík í tölum, en þar eru ekki mælikvarðar á þessi atriði auk þess sem flestir vísar þar enda árið 2017 eða 2018.
Þá guðaði ég í Mælaborð borgarbúa. Þar eru nýjustu gögn greinilega sett inn, en ekki í sömu gagnaflokkum og í Reykjavík í tölum, þannig að það eru engar mæliseríur sem sýna árangurinn til lengri tíma. Hvorug vefsíðan sýnir samanburð við önnur stór sveitarfélög á Íslandi eða erlendar borgir.
Hér mætti borgin taka sig verulega á í anda gagnsæis og rekjanleika með því að samræma mælaborð og tölur. Gögn verða það þekkingu með samanburði við fyrri ár og samanburði við önnur svæði. Annars eru þetta bara hróp í myrkri til lítils gagns nema fyrir þann sem hrópar.

Frá Dóru Björt.
https://www.facebook.com/DoraBjortGudjonsdottir/posts/10165368211620092

". . . .Það var töluvert verk að undirbúa fundinn en deiliskipulag fyrstu tveggja áfanga nýs borgarhluta við Ártúnshöfða og Elliðaárvog var tekið fyrir á fundinum og sent í auglýsingu. Var það mér mjög dýrmætt sem alin er upp í Elliðaárdalnum steinsnar frá.

Þetta er tímamótaskipulag. Hér er verið að umbylta gráasta svæði borgarinnar, þar sem varla er stingandi strá að finna í dag, og gera það grænt og lifandi með víbrandi borgarpúls þar sem þú hefur allt til alls. Við viljum með þessu skapa alvöru valfrelsi fyrir fólk um samgöngumáta í þágu loftslagsins og velferðar og lýðheilsu okkar allra. Í fyrsta sinn er að rísa alveg nýtt hverfi þar sem borgin vex að fullu inn á við frekar en út á við og þétt byggð með íbúum á við fjöldann í Grafarvogi á sjöfalt minna svæði. Þannig förum við betur með auðlindirnar okkar og sköpum alvöru borg fyrir fólk, frjósaman grunn fyrir blómstrandi samfélag".

Tókst að selja nokkra afurð gas og jarðgerðastöðvar Sorpu, Gaju? Ef ekki, er byrjað að skipuleggja framleiðslu og sölu eldsneytis (hvort heldur metans eða umhverfisvæns parafínþotueldsneytis)?