Hvaða þingmaður/kona Pírata er reiðubún/n til að vinna að jafnrétti á milli lögheimilis- og umgengnisforeldris?

Sæl öll. Ummönnunarmál barna og meðlagsgreiðslur hafa áður borið á góma.

Staðan nú er samfélagsfjandsamleg, eins og Stefán Jakobsson tónlistarmaður lýsir eftir eigin reynslu og vinar (sjá Viðtal við SJ meðlagsmál): Íslensk lög: óheimilt að innheimta ekki meðlag, ekki heimilt að semja um að greiða ekki meðlag til lögheimilisforeldris, getur gert samkomulag fyrir sýslumanni um annað, en það heldur ekki fyrir lögum ef lögheimilisforeldri ákveður að fara fram á meðlag. Og getur gert það allt að 10 ár aftur í tímann! Sanngirnin getur verið engin. Engin. Hver getur svo lagt fram 3-4 milljónir+ með dráttarvöxtum til að greiða þetta upp? Eignaupptaka, og þ.a.l. verri aðstæður fyrir barn hjá umgengnisforeldri, fyrir etv. nýjan maka, börn viðkomandi. Vegna hugsanlegs gjaldþrots við að mæta fjárnámi og eignarupptöku borgar sig ekki fyrir aðila að hefja sambúð með umgengnisforeldri, fyrr en að 10 árum liðnum frá skilnaði!

Nú hefur Áslaug Arna hefur nú í annað sinn lagt fram frumvarp til breytingar á barnalögum m.m. þar sem virðist vera ákvæði sem tryggi að samningur á milli foreldra fyrir sýslumanni haldi, ólíkt því sem nú er. Hvort þetta er réttur lagaskilningur hjá mér veit ég ekki. Og talsverðar fyrirstöður virðast vera við samþykkt þessa frumvarps, skv. eldri umfjöllunum, engann veginn á vísann að róa með samþykkt þess.

Ég spyr því þingmenn okkar, Þórhildur Sunna, Björn Leví, Jón Þór, Halldóra, Helgi Hrafn, Smári McCarthy, hver ykkar þingmanna eru tilbúin til að koma af stað þingmannamáli, og fá stuðning annarra þingmanna við það, þingmannamáli þar sem ákvæðum í lögum verði breytt þannig að samningur milli foreldra um meðlag haldi, etv. svipað og er í frumvarpi “Áslaugar” með inngripsskyldu sýslumanns (þó hættulegt) ? Þannig að málið sé komið í gang áður ef ske skyldi að frumvarpið núverandi fái ekki framgang?

Núverandi staða er að sjálfsögðu óboðleg, ósanngjörn, ógegnsæ, já, ranglæti hið mesta, samfélagseyðandi. Og er etv. landsflóttahvetjandi öllum til skaða en sérstklega börnunum.

Einhver?

Það er ágætis ástæða að það sé ekki hægt að semja sig frá meðlagsgreiðslum. Aðilar geta samið sín á milli um annað, án aðkomu sýslumanns. Ég veit dæmi um slíkt

Það er hins vegar engin góð ástæða fyrir því að hægt sé að krefjast svona afturvirkni né engin góð ástæða fyrir því að meðlag fylgi ekki umgengni.

1 Like

Hvaða ástæða er það?

Þetta er hrikaleg frásögn. Við erum að skoða þetta í þingflokknum. Það er ekki alveg ljóst ennþá nákvæmlega hver næstu skref eru, en fyrst þurfum við að afla okkur upplýsinga um hvernig hlutirnir virki, hvers vegna, og hvernig sé best að breyta þeim.

Sér í lagi er spurning hver nákvæm áhrif frumvarps um skipta búsetu hafi. Mér sýnist að 20. og 22. gr. frumvarpsins taki á þessu, í fljótu bragði, en mér er það ekki alveg fyllilega augljóst.

Fljótlegasta leiðin til að laga þetta, er tvímælalaust sú, að fá þetta lagfært með því frumvarpi, vegna þess að það er ríkisstjórnarfrumvarp sem er mjög líklegt að fari í gegn ef ríkisstjórnin kýs að setja áherslu á það.

Ég er ekki viss um að það sé góð hugmynd að við leggjum fram okkar eigið frumvarp, vegna þess að útfærsluatriði í svona málum eru mjög viðkvæm fyrir smáatriðum, og samhengið við önnur atriði laganna er svo sterkt. Það væri allavega mikil vinna og algerlega óljóst hverju hún ætti að skila umfram frumvarp ráðherra, ef það lagar þetta hvort sem er.

En við fylgjumst allavega vel með í sambandi við það mál og reynum að afla okkur upplýsinga um hvort þetta sé ekki örugglega lagað í því frumvarpi.

2 Likes