Samgönguframkvæmdir nær fólki

Brjáluð hugmynd ég veit það en.

Varðandi vegagerð, borgarlínu, samgönguáætlun og annað slíkt. Hvernig væri að breyta þessu aðeins þannig að landshlutar hefðu meira að segja um þetta, fengju í sinn hlut það fé sem sett er í samgöngur, allt eftir réttlátum útreikningi. Landshlutar myndu síðan setja fram forgangsröðun sína, bæta við fé og vinna tillögur sem pössuðu nokkurn veginn inn í fjárlagarammann sem síðan vegagerðin myndi vinna.

Það er kannski ekki rétti tíminn og til að rugla í nýgerðum samningi en hvernig væri að stroka að mestu landspólitíkusa út úr jöfnunni. Hvaða atriði vinna gegn þessu? Hreppapólitík, minna fé til sumra sem nægir ekki fyrir nauðsynlegum framkvæmdum, níska ríkisins, slæm pólitík fyrir kosningar, lélegra heildarskipulag, flugsamgöngur, eða og :

2 Likes

Það er eitthvað til í þessu.

Það er svo mikil hreppapólitík á þinginu með göng og hafnir og samgöngur.

En ég hef fengið á tilfinninguna að sumum finnist bara ekki að höfuðborgin eigi að fá sanngjarna hlutdeild.

Vandamálið er líka hvernig hlutföllin eru ákveðin. Umferðarþungi á stórum hluta landsins er t.d. ekki í neinu hlutfalli við íbúafjölda. Á hinni hliðini eru erlendu ferðamennirnir sem skapa okkur tekjur og nota ekki vegakerfið á höfuðborgarsvæðinu að óverulegu leiti þó þeir dvelji þar í einhvern tíma. O.s.fv o.s.fv.

Ekki svo galin hugmynd, það er alltaf gott að hugsa aðeins út fyrir rammann. Ég held alla vegana að landshlutarnir væru betur til þess fallnir með að forgangsraða og hafa betra eftirlit að fara ekki framúr með eiðslu.

Klárlega. Vandamálið er að það gleymist gjarnan að Reykjavík er líka hreppur.

1 Like

Ég hef talað fyrir því að það eigi einfaldlega að færa innheimtu ríkisins til sveitarfélaganna. Það mætti færa mun meira af verkefnum á það stig, og þau verkefni sem nauðsynlegt er að halda á landsvísu mætti fjármagna með því að sveitarfélögin gerðu samkomulag sín á milli um þau.

1 Like

Sanngirni er ekki markmið samgangna. Ef samgöngumannvirkjum væri dreift milli byggðarsvæða í hlutfalli við íbúafjölda að vetrarlagi, þá væru þrjár malbikaðar flugbrautir á landinu: ein í Keflavík (landsbyggð), ein í Hafnarfirði eða Mosfellsbæ (kraga) og ein í Reykjavík (höfuðborg) — og ein sameiginleg flugstöð í Kópavogi. Samgöngumannvirki eru til þess að auðvelda vegfarendum að komast á milli staða. Flughöfn er nauðsynleg í Vestmannaeyjum og á Ísafirði, en ekki í Reykjavík.

1 Like

Fjármagn til samgöngumannvirkja á ekki að skiptast niður á landshluta eða eftir íbúafjölda. Samgöngumannvirki á að byggja og viðhalda þar sem þeirra er þörf. Fjármagn til vegagerðar á að skiptast eftir álagi á vegakerfið.
Ef það væri í réttu hlutfalli eftir íbúafjölda þá væru varla malarvegir eða einbreiðar brýr í landinu. Allt malbikið væri hérna í höfuðborginni.

Og af hverju ætti fólk t.d. að austa og norðan að hafa eitthvað um það að segja hvernig sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu skipuleggja sínar almenningssamgöngur? (borgarlínu)
Ég skil það og er fullkomlega sammmála að landsbyggðin hafi eitthvað með flugvöllinn að segja. Út frá sjúkraflugi. En borgarlína, hvað kemur fólki það við sem býr ekki í landshlutanum einu sinni?

1 Like

Ég sé bara kosti við meiri almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, þá verður auðveldara að bruna í gegn þegar verið er að keyra frá norðurlandi til Keflavíkur, sem í sjálfu sér er brjálæðislega heimskulegt því það væri mun gáfulegra að fljúga þaðan.