Greidd fundarseta og tól til að reka fólk úr flokknum

Sæl öllsömul kæru Píratar

Þá ætla ég að koma á borð með mál sem oft hefur verið rætt um, en enginn haft nægilegt hugrekki í að afgreiða á farsælan hátt, þó nokkrir hafi jafnvel reynt. Við ætlum að ræða greidda fundarsetu Framkvæmdaráðs, Úrskurðarnefndar og Trúnaðarráðs ásamt öðru.

Þeir sem þekkja mig og þekkja til minna verka vita að ég hugsa hlutina talsvert meira út frá hlutlausu sjónarhorni en vant er og út fyrir boxið. Það hefur alltaf verið ríkt í mér að sjá fyrirbærin sem til skoðunar eru frá sem flestum hliðum svo ég geti metið hvert skal stefna. Þetta viðfangsefni hér að neðan er vel skoðað en ekki nægilega mikið rætt af alvöru.

Þetta hefur fengið að malla lengi og alls ekki formleg ályktun né óhagganleg skoðun, þetta er eitt sjónarhorn af mörgum. Vonandi verður þetta til blómlegra umræðna.

Ég hef starfað í grasrótinni og fengið tækifærin til að sinna formlegri embættum á vegum Pírata síðan ca. 2016. Ég hef kunnað starfinu að mestu vel en eitt hefur mér þótt svartur blettur og neikvæður þáttur á miklum villigötum. Sjálfboðaliðar flokksins í formlegu embættunum okkar sæta ótrúlega mikilli ósanngirni í formi gríðarlegrar tilætlunarsemi flokksfélaga sinna. Ég hef tekið þátt í ýmsu sjálfboðaliðastarfi gegnum mitt líf hjá mismunandi aðilum. Það hefur gefið mér mikið að gefa vinnu mína þar sem hennar er raunverulega þörf og vitandi að maður sé að láta gott af sér leiða getur verkað sem auðlind fyrir innri vellíðan. Enn! Sú tortryggni og það vanþakklæti sem ég hef séð sérstaklega beinast að sjálfboðaliðum þeim sem sitja í formlegu embættunum okkar nær engri átt. Taki til sín sem það eiga! Það er ekki markmiðið með þessum pósti að benda á og kenna um, heldur benda á og hvað getum við gert.

Ábyrgðin er mikil og starfið mikilvægt og margt hangir á spýtunni fyrir fjölmarga. Kannski skiljanlegt að kvíði og hræðsla fólks komi fram í þessum viðbrögðum en samþykki ég svona í meðvirkni… Nei!

En hér þurfum við að staldra við og velta þessu fyrir okkur.

Ekkert er raunverulega gefið án einhverskonar þóknunar. Það er náttúrlega einstaklingsbundið hvað fólk fær í staðinn fyrir sitt sjálfboðaliða framlag. Hverjum og einum er líka frjálst að sækjast eftir því að verða sjálfboðaliði. Vitandi mögulega að um óþakklátt starf sé um að ræða, og þar af leiðandi þarf einstaklingur að gera upp við sig hvað hann fær út úr starfinu. Þetta vitum við.

Fyrir mig hefur þetta tengst langtíma plani og þá út frá stóru myndinni að Píratar séu, og haldi áfram að vera mótvægi við þau pólitísku öfl sem mér eru ekki að skapi og mér hugnast ekki að hafi of mikil völd. Ég hef í raun sáralítinn áhuga á almennri pólitík enda þykir mér hún ekkert sérstaklega áhugaverð og þurr. Ég tek þátt vegna framtíðarinnar. Píratar eru hvatinn sem ég tel enn sem komið er best til þess fallinn að hræra vel upp í íslensku spillingar- og valdasúpunni.

Það fólk sem ég hef unnið með svo sem í framkvæmdaráði eru gott fólk komið til að vinna og vill gera það vel. Eftir allt saman hefur það fengið umboð til þess gegnum formlegt eftirlitskerfi og kosningar. Forsendurnar eru samt sem áður misjafnar af hverju fólk tekur þátt og það tel ég mannlegt. En mér finnst ekki eðlilegt að setja þetta þannig upp að ef þú býður þig fram í nokkra mánaða þrældóm þá “gæti” það orðið til þess að sá hinn sami hafi meira vægi í komandi prófkjörum.

Ég held það væri eðlilegast að velja vel inn í ráðið út frá hæfni, menntun, hæfileikum og samskiptasögu, breyta lögum þannig að þeir sem fari í ráðið geti ekki boðið sig fram í prófkjörum út tímabilið sem þeir skuldbinda sig og fundarseta sé greidd með einhverjum hætti. Þetta eitt og sér myndi verða til meiri stöðugleika í ráðinu. Hér er um að ræða ómótaða hugmynd þannig ekki oftúlka það sem ég er að fara. Frekari umræðna er þörf á þessu.

Hvað sem verður um þessar formlegu einingar í komandi skipulagsumræðum þá er eitt ljóst! Hér þarf aðlögun og við verðum að bregðast við! Hvernig massinn hegðar sér gagnvart þessum sjálfboðaliðum er óeðlilegt og okkur ekki til sóma og í raun smánarblettur á því góða starfi sem verið er að vinna. Þetta þarf náttúrulega að laga og vonast ég til að það takist með tíð og tíma. Við þurfum að sameinast til að það takist!

Það sem mig langar að benda á í framhaldinu á þessu hefur að gera með skilgreininguna á hvað sjálfboðaliðastarf felur í sér og hvað ekki. Þó fyrir mér sé þetta mjög skýrt huglægt mat út frá fyrri störfum væri gott að ræða þetta. Seta í Framkvæmdaráði, Úrskurðarnefnd og Trúnaðarráði felur í sér mikla og oft sérhæfða vinnu og talsverðar fórnir á ýmsum stigum. Fólk hefur eðlilega misjafnar skoðanir á þessu en mér telst til að hér sé ekki um eðlilegt sjálfboðaliðastarf að ræða. Heldur sé verið að fela þá staðreynd að hér er fólk í vinnu sem enginn vill að þau fái greidd fyrir. Allt útfrá því að einhver “gæti” verið spilltur. Þetta er náttúrulega rétthugsun og sjálfsagt virðist vera að maður gefi vinnu sína og hjá Pírötum fái óhóflega mikla og ógagnlega gagnrýni í staðinn. Þeir sem sinna þessum hlutverkum skulu ekki sýna væntingar eða voga sér að eiga það sem þeir hafa gefið. Það má ekki vera merkilegt fyrir mann að sinna svona embætti né skal það leiða til forskots á neinum vettvangi innan Pírata. Dæmi eru um að fólk hafi gefið gríðarlega mikið af sér í formi vinnuframlags og persónulegra fórna, mögulega með glætu af von um smá viðurkenningu eða þakklæti en ekki fengið og hræðslan keyrt þetta fólk í þrot þegar það gat ekki gefið meir. Seint verður það álitið eðlilegt eða mannsæmandi að þykja sjálfsagt að aðrir fórni sér með þessum hætti fyrir málstaðinn, sérstaklega ef það á síðan að baktala og grafa undan fólki í ótta við að einhver hafi nú mögulega eitthvað forskot á eitthvað. Common kæru Píratar!
Ég tel að vanmáttur fólks yfir eigin aðstæðum, frekja, tilætlunarsemi og mannvonska komi hér inn sem áhrifavaldur ásamt öðru svo sem Facebook sem saman mynda þessa róstusömu undiröldu. Ofsahræðsla og oftúlkun Pírata við sitt innra valdsvið er að skaða innviðina okkar og hefur alltaf gert. Stýrandi hugmyndafræði sem á að parti tilurð sína í popúlískum hugmyndum þess tíma er hreyfingin hóf áhrifaferil sinn.

Fjölmörg fordæmi eru fyrir greiddri fundarsetu ráða, nefnda og stjórna og í raun óeðlilegt þegar ferill Pírata er skoðaður með vexti flokksins og umsvifum að þetta hafi ekki verið sett á laggirnar hjá okkur. Óvinirnir eru víða og sumir virðast sjá þá alls staðar jafnvel í eigin flokksfélögum en á meðan sækja okkar pólitísku óvinir sem eru margir í sig styrkinn. Við græðum ekkert á því að tortryggja hvert annað. Leyfum fólki að gera mistök og læra á þeim ekki taka frá þeim þann lærdóm með fordómum og persónulegu niðurrifi.

Ég myndi styðja alla þá sem vilja koma að lagabreytingum sem fela í sér að sjálfboðaliðastörfin verði skilgreind, aðgreind og þau þeirra sem fela í sér umfangsmikla ábyrgð og vinnu verði losuð frá sjálfboðaliða menginu. Og því verði komið við að þau verði greidd með einum eða öðrum hætti.
Í þeirri sviðsmynd þegar Framkvæmdaráð er skoðað allt frá 2015 hefur seta í ráðinu í raun verið tímabundin þrældómur hvers og eins sem þangað fer, og verra er að hve mörg koma þaðan út útbrunnin og mannorðsbrottin.

Við þurfum að fara taka þetta á hærra stig. Vaxa úr grasi og nýta þá hæfileika sem við höfum aðgang að. Styðja við félaga okkar og leyfa hvert öðru að dafna. En til að hámarka framleiðni og á sama tíma brenna fólk ekki út heldur halda í þekkingu og þjálfum, þurfum við að fara greiða fyrir það sem réttilega á að greiða fyrir.
Ég tel hreyfinguna vera nota fólk og þar af leiðandi í andstöðu við grunnstefnuna okkar. Píratar sem hópur hafa áralanga dulda hefð fyrir að beita þessa tilteknu sjálfboðaliða sína ofbeldi í einu formi og öðru. Þóknunin fyrir fórnir þessara einstaklinga eru síðan oft greiddar út í meinyrðum og baktali. Viljum við hafa þetta svona?

Mögulega er um afmarkaðan hóp fólks að ræða, ég hef ekki skoðað það sérstaklega þannig ég er ekki mjög meðvitaður um hverjir séu gerendur. Enn ef svo er þá þykir mér mjög miður að tiltæk lagaleg tól geri ekki ráð fyrir þessu og það sé ekki hægt að reka fólk úr flokknum. Já ég tel það ætti að vera tól til þess. Hvert það tól ætti að vera er ég ekki bestur til að kveða á um enda fullfrískt fólk með siðfræði- og lagagráður sennilega best til þess fallið.

Nú tel ég líklegt að margir dæmi mig enda ekki vinsælt umræðuefni: Greidd nefndarseta og leiðir til að reka fólk úr flokknum! 100% mín afstaða. Hlakka til að sjá ummælin hér að neðan. Sumir munu vinna að lausnum meðan aðrir eru uppteknir við niðurrif.

Ég bauð mig fram síðast í framkvæmdaráð því ég taldi mína hæfileika geta nýst flokknum á þeim tímapunkti. Ég hef starfað í einlægni og heiðarleika gert mitt til að reyna koma á betri menningu. Ég er mjög stoltur af ráðinu og stoltur af minni vinnu. Ég á mína vinnu og hún hefur verið Pírötum til góða. Ýmislegt gerðist sem ekki var séð fyrir með góðu móti og þurfti talsverðar útsjónarsemi og talsvert vinnuframlag til að tækla. Ég hef gert mitt til að stuðla að betri samskiptahefð sem og efla það sem við höfum. Enn ég er bara einn einstaklingur, þó skrefin séu smá er hvert skref í rétta átt gott skref þó lítið sé.

Ég hafði íhugað að bjóða fram krafta mína aftur í starfið mögulega væri þeirra þörf og skráði mig til leiks en eftir talsverðar vangaveltur um það dróg ég aðeins í land. Langar mig til þess? Við óbreytt ástand þá er svarið nei. Þannig ég mun ekki bjóða krafta mína fram aftur nema mögulega nægilegur fjöldi einstaklinga sýni hér hugrekki áhuga til að ræða þessi mál. Þá er ég sérstaklega að tala um greidda fundarsetu Framkvæmdaráðs og hinna tveggja formlegu eininganna.

Þar sem ég er ekki stjórnmálamaður né hugsandi í þá áttina fyrir sjálfan mig fannst mér ekki koma að sök þótt ég myndi beita mér með þessum hætti. Ég hef fengið varnar orð nokkrum sinnum þegar ég viðra þessar skoðannir. En þar sem ég er ekki að byggja upp pólítískan feril sé ég ekki að það skipti máli. Það sem skiptir máli fyrir mig er stóra myndin.
Ég trúi því að þetta sé boðskapur sem eigi erindi og þarft sé að ræða. Það skiptir mig miklu máli að við vinnum faglega, gætum meðalhófs og í eins mikilli sátt við hvert annað og mögulegt er. Maður kemur í mans stað heyrði ég einhverstaðar.

Ég vona að þetta verði til umræðna og það leiði síðan í kjölfarið til afgreiðslu á niðurstöðum. Við getum betur og Píratar þurfa að stigna upp á við hvað innvortis skipulag varðar og hætta þessum barnaskap.

Það er fullkomlega eðlilegt að greiða fyrir fundarsetu og við ættum að fara þá leið.

Styðjum við sjálfboðaliðanna sem halda þessu gangverki uppi. Fólk er öflugra í starfi og leik með stuðningi. Ekkert okkar græðir raunverulega á niðurrifi.

Saman gerum við heiminn betri…

Bestu kveðjur,

Jónas Lövdal
Framkvæmdaráð, Febrúar til Ágúst 2019

5 Likes

Vel sagt og ég get nánast tekið undir hvert einasta orð - það var heldur aldrei hugmyndin í byrjun að svona mikil og ólaunuð vinna legðist á svona fáar hendur. Sem gerir í rauninni svo bara það fólk að skotmarki fyrir Gróu á leiti - óánægju og vanþakklætis-“fíkla” i.e fólk sem les í allt sem maður gerir með öfugum formerkjum og áhyggjum yfir því að maður ætli að bjóða sig fram í prófkjöri. Sem hefur t…d aldrei verið ætlunin í mínu tilfelli. Hef engan áhuga á þingsetu eða borgarstjórn. Mínir hæfileikar nýtast einfaldlega ekki best á þeim vettvangi. En það er einmitt annar vandi - að fólk bæði átti sig á eigin styrkleika og annarra. V

Takk fyrir að segja það sem þarf að segja og gera það svona vel Jónas:

" En mér finnst ekki eðlilegt að setja þetta þannig upp að ef þú býður þig fram í nokkra mánaða þrældóm þá “gæti” það orðið til þess að sá hinn sami hafi meira vægi í komandi prófkjörum.

, Ég held það væri eðlilegast að velja vel inn í ráðið út frá hæfni, menntun, hæfileikum og samskiptasögu, breyta lögum þannig að þeir sem fari í ráðið geti ekki boðið sig fram í prófkjörum út tímabilið sem þeir skuldbinda sig og fundarseta sé greidd með einhverjum hætti. Þetta eitt og sér myndi verða til meiri stöðugleika í ráðinu. Hér er um að ræða ómótaða hugmynd þannig ekki oftúlka það sem ég er að fara. Frekari umræðna er þörf á þessu."

,Ég myndi styðja alla þá sem vilja koma að lagabreytingum sem fela í sér að sjálfboðaliðastörfin verði skilgreind, aðgreind og þau þeirra sem fela í sér umfangsmikla ábyrgð og vinnu verði losuð frá sjálfboðaliða menginu. Og því verði komið við að þau verði greidd eða feli í þér þóknun með einum eða öðrum hætti. Í þeirri sviðsmynd Framkvæmdaráðs allt frá 2015 hefur seta í ráðinu í raun verið tímabundin þrældómur hvers og eins sem þangað fer, og verra er að hve mörg koma þaðan út útbrunnin og mannorðsbrottin.

Við þurfum að fara taka þetta á hærra stig. Vaxa úr grasi og nýta þá hæfileika sem við höfum. En til að hámarka framleiðni og á sama tíma brenna fólk ekki út heldur halda í þekkingu og þjálfum, þurfum við að fara greiða fyrir það sem réttilega á að greiða fyrir. Ég tel hreyfinguna vera nota fólk og þar af leiðandi í andstöðu við grunnstefnuna okkar. Píratar sem heild hafa líka áralanga hefð fyrir að beita þessa til teknu sjálfboðaliða sína ofbeldi í einu formi og öðru. Þóknunin fyrir þessar fórnir einstaklinga eru síðan greiddar í meinyrðum og baktali. Viljum við hafa þetta svona?"

2 Likes

Þetta eru góðar pælingar. Eina sem ég er hræddur við er að eins og kúltúrinn í pírötum er núna þá stökkvi paranojan hjá sumum upp í nýjar hæðir. Svo mun ósanngirnin og frekjann aukast í garð þeirra sem fá borgað :frowning: En píratar þurfa að taka til í innra skipulagi flokksins annars hverfum við bara.

4 Likes

Það er rétt það gæti gerst. Ég hef þó enn trú á að Pírötum takist að komast yfir þennan hjalla en við þurfum að sameina krafta okkar til þess. Hér þurfa Píratar að standa samann því þetta er stærra en ein manneskja eða ein stefna. Svona gæti myndað stöðuleika og hámarkað vinnuframlag sem ég tel að myndu nýtast flokknum betur. Sjáum hvað setur. Vona að þetta verði til blómlegra umræðna þar sem flest sjónarmið fái að koma í ljós.

4 Likes

Ég get ekki annað en tekið heilshugar undir með @jonasil. Í upphafi var seta í framkvæmdaráði ekki launað starf vegna algjörs peningaleysis flokksins. Það var engin prinsippafstaða hér að baki. Markmiðið var að framkvæmdaráð yrði, að afloknum kosningum, aðili sem hefði eftirlit með launuðu starfsfólki og fundaði ekki nema mánaðarlega, og þá aðeins í þeim tilgangi að tryggja að starfsfólkið væri ekki að fara langt út fyrir eðlileg mörk. Niðurstöður fyrstu kosninganna sem Píratar tóku þátt í reyndust hins vegar þannig að fjárhag flokksins voru sett mun þrengri mörk en gert hafði verið ráð fyrir. Hefðin um mjög virkt framkvæmdaráð myndaðist fljótlega á eftir því, en vert er að hafa í huga að fyrirmynd þess var óformleg kosningastjórn og ekki fyrsta framkvæmdaráð flokksins, sem hafði þá þegar misst nokkra meðlimi.

Af þessum sökum er seta í ráðinu engan veginn sambærileg við það sem upphaflega stóð til, og við þurfum að bregðast við því með einhverjum hætti. Ég hef áður gert tilraun til að færa framkvæmdina í átt að því sem upphaflega stóð til, og held að það hefði mögulega gengið ef ekki hefði komið til snemmbúinna kosninga til Alþingis. Að öllu undangengnu held ég að það sé auðveldara að viðurkenna orðinn hlut með þeim tvíþætta hætti sem @jonasil leggur til:

  1. Seta í framkvæmdaráði og öðrum formlegum embættum sem leggja ríkari skyldur en hefðbundin sjálfboðastörf á herðar fólks verði launuð að einhverju marki
  2. Að draga úr tortryggni gagnvart því að seta fólks í þeim embættum sé ætluð í prófkjörapot með því að útiloka að meðlimir segi af sér til að taka þátt í prófkjörum.

Það kann að vera að slíkar ráðstafanir leiði til árekstra innan flokksins. Persónulega er ég algjörlega reiðubúinn til þess að standa í rifrildi um þessi mál. Það hefur aldrei verið markmið Pírata að vera í sátt og samlyndi um alla hluti. Ef svo væri hefði aldrei verið þörf fyrir kosningakerfi innan flokksins.

2 Likes

Þetta:

Herbert sá aðili sem ég treysti best fyrir að hafa yfirumsjón með strúktúr og strúktúr breytingum - þannig að þeir stangist ekki á við lögin okkar, þetta segi ég ekki til þess að lasta aðra eða gera lítið úr þeim. Hann er einfaldlega með þeim bestu sem ég hef nokkutntíma unnið með. Bæði hann og @jonasil skilja mikilvægi þess að til þess að flatur strúktúr virki þá þarf en stífari strúktúr - með betur skilgreindum hlutverkum og valdsviðum heldur en ella.

2 Likes

Mér finnst ekkert að því það að skoða þetta, sérstaklega þannig að fólk sé ekki að borga með sér til að mæta á fundi í sjálfboðavinnu. Þá er einnig algengt að fólk sé að sleppa vinnu til að sinna þessu starfi.

2 Likes

Ef megin markmið Pírata er að ná góðum árangri í kosningum á landsvísu (bæði í löggjafaþing og sveitarstjórnir) þarf að efla starfið um allt land. Það þarf valddreifingu og valdeflingu. Nú eru 6 kjördæmi á Íslandi með nokkuð jafnri dreifingu kjósenda ef mið er tekið af fjarlægðum. Þess vegna væri tilvalið að breyta strúktúr Pírata þannig að sem best náist til kjósenda í landinu, þ.e. í 5-6 landshlutafélögum sem starfa sjálfstætt. Saman geta þessi landshlutafélög komið sér saman um framkvæmdaráð/miðstjórn með nokkur afmörkuð hlutverk sem greiða má fyrir fundarsetu. Þannig gæti náðst jafnvægi og valddreifing á landsvísu.

3 Likes

Ég held að hvort tveggja af þessu sé alveg borðleggjandi.

Það þarf að vera einhver mekanismi til að amk. fólk sem er ofbeldisfullt eða síendurtekið í niðurrifi sé vísað úr starfinu, þó það sé vissulega vandratað að setja það upp á hátt sem verður ekki misnotaður.

Og það er fyrir löngu komið á þann stað að seta í mikilvægustu ráðum og stjórnum okkar ætti að vera launuð. Kannski ekki mjög há laun, en eitthvað.

Við erum vaxin upp úr því fyrirkomulagi sem lagt var upp með og alveg kominn tími til að finna út úr þessu.

3 Likes

Sama sinnis. Ég hef væntingar til meiri sjálfbærni hvað félögin okkar varðar. Að efla sjálfstæði aðildarfélaga þykir mér skipta miklu máli. @AlbertSvan

1 Like

Ég tek undir með Herberti að framkvæmdaráð hefur tekið að sér allt of mörg störf og eins og hann segir þá var það fyrst af illri nauðsyn. En af því að það er erfitt að breyta hefðum þá hélt framkvæmdaráð áfram að micromanagea þrátt fyrir að það þyrfti ekki.

Ég tel að áður en farið er í pælingar um greiðslur fyrir fundi og svoleiðis þá lærum við hvernig stjórn á að vinna. Framkvæmdaráð hefur ekki unnið eins og stjórn, sem sinnir eftirliti og innri stefnumótun (ekki pólitískri). Störf framkvæmdaráðs hafa verið ýmis konar handavinna, sem er vissulega ástæða til þess að greiða jafnvel fyrir en því fylgir líka ýmis konar eftirlit sem framkvæmdaráð á að sinna … og væri þá að sinna eftirliti með sjálfu sér. Það er ekki líklegt lukku.

Ég held að ef framkvæmdaráð fer að starfa eins og stjórn þá verði það amk skýrara af hverju það á að greiða fyrir það og við hverju félagsmenn geta búist við fyrir það fé. Td. með gagnsæi gagnvart verkum og greiðslum. Við erum td búin að glata miklu í gagnsæis málum í bókhaldi, sem er algerlega í höndum framkvæmdaráðs að sjá til að gerist (innri stefna).

Þannig að já, og nei. Ég er ekki viss um að starf stjórnar þurfi að vera það umfangsmikið að það þurfi umbun í formi greiðslu. Ef svo, þá þarf amk að byrja því að breyta því hvernig framkvæmdaráð starfar.

2 Likes

Takk fyrir gott innlegg. Sammála mörgu sem þú tilgreindir. Þetta þarf að skoða heildrænt það er rétt.

Væri til í að fá nánari útlisun á hvers vegna þú telur það ekki líklegt til lukku eins og þú nefnir. Hvernig dregur þú saman þá niðurstöðu?

Mér fyndust þessar breytingar til bóta. Hef sagt það lengi, og við öll sem sátum í trúnaðarráði í fyrra að það verði að vera einhver mekanismi svo hægt sé að fjarlægja fólk frá starfi, hegði það sér ítrekað á óviðeigandi hátt.

Mig langar ennfremur að ítreka þá tillögu mína (og kannski á þetta frekar heima sem sér umræðuþráður eða tillaga) að það sé ein nauðsynlegasta úrbót sem þarf að gera á starfinu, að vera með sérstaka skemmtinefnd. Þetta segi ég, ekki bara sem fyrrverandi meðlimur trúnaðarráðs heldur líka sem sálfræðingur. Það er hreinlega bráðnauðsynlegt að skapa vettvang þar sem fólk fær að kynnast hvort öðru á annan hátt en í gegnum starfið sjálft. Þetta er bara pjúra félagssálfræði, að það þurfi að byggja upp tengsl manna á milli, eiga jákvæð samskipti og samtöl um allt og ekkert (smalltalk er límið í mannlegum samskiptum) og gefa fólki tækifæri til að vinna saman að einhverjum skemmtilegum markmiðum sem ekkert liggur undir (ratleikir eða sprell dagar). Það myndi gera það að verkum að fólk væri ekki jafn fljótt að lesa harkalega í skilaboð frá fólki sem það hefur kannski voðalega lítið haft af að segja nema á netinu, og við tjáum okkur öll mismunandi þar.

Í þessari umræðu einblínum við nefnilega oft svolítið mikið á að fjarlægja það vonda í staðinn fyrir að bæta hinu góða inn. Það er auðveldara að bæta inn ávöxtum en að hætta að borða nammi. :wink:

5 Likes

“Mig langar ennfremur að ítreka þá tillögu mína (og kannski á þetta frekar heima sem sér umræðuþráður eða tillaga) að það sé ein nauðsynlegasta úrbót sem þarf að gera á starfinu, að vera með sérstaka skemmtinefnd. Þetta segi ég, ekki bara sem fyrrverandi meðlimur trúnaðarráðs heldur líka sem sálfræðingur. Það er hreinlega bráðnauðsynlegt að skapa vettvang þar sem fólk fær að kynnast hvort öðru á annan hátt en í gegnum starfið sjálft. Þetta er bara pjúra félagssálfræði, að það þurfi að byggja upp tengsl manna á milli, eiga jákvæð samskipti og samtöl um allt og ekkert (smalltalk er límið í mannlegum samskiptum) og gefa fólki tækifæri til að vinna saman að einhverjum skemmtilegum markmiðum sem ekkert liggur undir (ratleikir eða sprell dagar). Það myndi gera það að verkum að fólk væri ekki jafn fljótt að lesa harkalega í skilaboð frá fólki sem það hefur kannski voðalega lítið haft af að segja nema á netinu, og við tjáum okkur öll mismunandi þar.”

Frábær hugmynd. Gerum þetta :slight_smile:
Myndi gjarnan vilja sjá þráð bara um þetta.

Að sinna eftirliti með sjálfum sér … Það segir sig sjálft að þannig eftirlit er brothætt

“Það segir sig sjálft að þannig eftirlit er brothætt”

Sagði sig ekki sjálft fyrir mér :slight_smile:

1 Like

Allir eru vanhæfir til þess að hafa eftirlit með sjálfum sér. Það eru mjög miklar líkur á hlutdrægum niðurstöðum.

2 Likes

Staðan í dag er hins vegar sú að allir þættir flokksstarfsins, m.a. þingflokkurinn, eru effektíft í þeirri stöðu að vera ‘eftirlit með sjálfu sér’. Þetta er varhugavert fyrirkomulag.

Ég hef viljað reyna að færa framkvæmdaráð til þess að vera stjórn - eins og fram kom áður - en það hefur reynst yfirmáta erfitt vegna þeirrar hefðar sem orðin er til. Ég hef grun um að það væri vænlegra til árangurs að láta framkvæmdaráð áfram sinna þeim verkum sem á það eru komin, en færa eftirlitshlutverk til nýs batterís - sem ég teldi æskilegt að yrði skipulagt á þeim forsendum sem @AlbertSvan nefnir. Það yrði aldrei sátt, í landi þar sem ríflega tveir þriðju íbúa eru á einu byggðasvæði, um að beint kjör allra hafi ekkert vægi í stjórn flokksins; en að sama skapi er algjörlega nauðsynlegt að koma í veg fyrir að einhver meirihluti geti valtað algjörlega yfir aðra - og það á ekkert eingöngu við um búsetu.

3 Likes

Ég hendi bara í þráð snöggvast :slight_smile:

3 Likes

Ég væri til í að sjá hugmyndir fólks um upphæðir. Einnig, ef það á að greiða fyrir setu í framkvæmdaráði, ætti það þá ekki að gilda um stjórnir aðildarfélaga og aðrar trúnaðarstöður? Ég held við værum fljót að fara uppí kostnað 1-2 stöðugildi í viðbót með því að greiða (jafnvel hóflegar upphæðir) fyrir trúnaðarstörf.

Ég sé ekki heldur hvernig greiðsla fyrir störfin eigi að breyta neinu um gæði starfsins. Ég held að öll sem sitja í trúnaðarstöðum leggi sig fram við að vanda störf sín, og ef svo er ekki (alltaf einhverjir svartir sauðir), þá mun greiðsla fyrir stjórnarsetuna ekki breyta neinu þar um.

Mér líst mun betur á þá pælingu að starfsfólk beri aukna ábyrgð á að framkvæma það sem framkvæmdaráð ákveður, og að ráðið starfi á sama hátt og stjórnir félagasamtaka almennt (sem er þá oftast ólaunað og tiltölulega hands-off). Ef svigrúm er til að greiða fyrir stjórnarsetur, þá ætti að vera svigrúm til að fjölga frekar stöðugildum hjá flokknum.

Varðandi samsetningu framkvæmdaráðs þá myndi ég alveg þola að sjá einhverja kvóta varðandi landshluta, en þá finndist mér líka eðlilegt að gera sambærilega kvóta fyrir aldur og kyn (svo eitthvað sé nefnt).
Minn draumur væri samt að búa til pólitíska stjórn (Landsþing) sem væri annars vegar skipuð fulltrúum allra aðildarfélaga (kosið innan aðildarfélaga), og hins vegar kosið í nokkrar stöður á landsvísu. Landsþingið myndi sjá um pólitískar hliðar starfsins, en hefði einnig veto-rétt á ákvarðanir framkvæmdaráðs (sem yrði minnkað niður í 5 manns og verksvið takmarkað við eftirlit með rekstri o.þ.h. (að Tékkneskri fyrirmynd).

1 Like